ترجمه Artificial ecosystem-based optimization

چکیده
یک الگوریتم جدید بهینه سازی فرا ابتکاری الهام گرفته از طبیعت، به نام بهینه سازی مبتنی بر اکوسیستم مصنوعی (AEO)، در این مقاله ارائه شده است. AEO یک بهینه ساز مبتنی بر جمعیت است که از جریان انرژی موجود در یک اکوسیستم روی زمین تحریک می‌شود و این الگوریتم از سه رفتار منحصر به فرد موجودات زنده تقلید می‌کند، از جمله تولید، مصرف و تجزیه. AEO بر روی سی و یک توابع معیار ریاضی و هشت مسئله طراحی مهندسی در دنیای واقعی آزمایش شده است. مقایسه‌های کلی حاکی از آن است که عملکرد بهینه سازی AEO نسبت به سایر همتایان پیشرفته‌تر عملکرد بهتری دارد. به ویژه برای مشکلات مهندسی در دنیای واقعی، AEO از نظر میزان همگرایی و تلاش‌های محاسباتی از سایر روش‌های گزارش شده مقرون‌به صرفه‌تر است. کاربردهای AEO در زمینه شناسایی پارامترهای هیدروژئولوژیک نیز در این مطالعه در نظر گرفته شده است تا بیشتر اثربخشی آن را در عمل ارزیابی کند که پتانسیل آن در مقابله با مشکلات چالش برانگیز با دشواری و فضای جستجو ناشناخته نشان می‌دهد. کدها در آدرس زیر در دسترس هستند:
https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/72685-artificial ecosystem-base-optimization-aeo
کلمات کلیدی: بهینه سازی مبتنی بر اکوسیستم مصنوعی، بهینه سازی جهانی، مشکلات محدود، الگوریتم بهینه سازی، طراحی مهندسی، پارامتر هیدروژئولوژی

49000 تومان – خرید

قیمت محصول : 49000 تومان

تعداد بازدید : 50 بازدید

مشخصات محصول

تاریخ انتشار : 30 جولای 2021

دسته بندی :