ترجمه مقاله الگوریتم ملخ سبز GOA

در این مقاله یک الگوریتم بهینه سازی به نام الگوریتم بهینه سازی ملخ (GOA) پیشنهاد شده و کاربرد آن از نظر قدرت و مشکلات چالش برانگیز این الگوریتم مورد بررسی قرار گرفته است. الگوریتم پیشنهادی با استفاده از مدلهای ریاضی و تقلید رفتار ذرات ملخ در طبیعت برای حل مسائل بهینه سازی استفاده کرده است. الگوریتم GOA اولین بار در یک مجموعه ای از مسائل از جمله CEC2005 آزمایش شده و عملکرد کمی و کیفی آن مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس برای پیدا کردن شکل مطلوب برای یک خرپا ۵۲ بار، ۳ بار خرپا، و … برای نشان دادن کاربرد آن استفاده شد. نتایج نشان می دهند که الگوریتم ارائه شده ی ما نتایج برتری نسبت به سایر الگوریتم های شناخته شده و اخیر ارائه می دهد. نتایج حاصل نیز نشان از کاربردی و قوی بودن GOA برای حل مسائل واقعی با فضاهای جستجوی ناشناخته را اثبات می کند.

10000 تومان – خرید

قیمت محصول : 10000 تومان

تعداد بازدید : 240 بازدید

مشخصات محصول

تاریخ انتشار : 20 مه 2019

دسته بندی :

نسخه محصول : 1

حجم فایل : 4

فرمت فایل : doc

زبان پیاده سازی : .

فایل راهنما : .

پشتیبانی محصول : .