ترجمه الگوریتم گرگ خاکستری GWO

در این مقاله یک رویکرد فراابتکاری جدید به نام بهینه ساز گرگ خاکستری” (GWO) ارائه می­گردد که از گرگ­های خاکستری (Canis lupus) الهام گرفته است. الگوریتم GWO از سلسله مراتب رهبری و مکانیزم شکار گرگ خاکستری در طبیعت تقلید می­کند. چهار نوع گرگ خاکستری بنام آلفا، بتا، دلتا و امگا برای شبیه سازی سلسله مراتب رهبری استفاده می­شوند. علاوه بر این، سه مرحله اصلی شکار، جستجو برای طعمه، محاصره و حمله به شکار، اجرا می­شود. سپس الگوریتم بر روی ۲۹ تابع تست معروف تطبیق داده می­شود و نتایج توسط یک مطالعه مقایسه­ای با بهینه سازی ازحام ذرات (PSO)، الگوریتم جستجوی گرانشی (GSA)، تکامل دیفرانسیلی (DE)، برنامه ریزی تکاملی (EP) و استراتژی تکامل (ES) تایید می­گردند. نتایج نشان می­دهد که الگوریتم GWO قادر به ارائه نتایج بسیار رقابتی نسبت به این فرایندهای فراابتکاری است. همچنین این مقاله به حل سه مسئله کلاسیک در زمینه طراحی مهندسی (تنش / فشار، پرتوی جوشی و طراحی­های مخزن تحت فشار) پرداخته و کاربرد واقعی روش پیشنهادی در زمینه مهندسی اپتیک را ارائه می­دهد. نتایج مسائل طراحی مهندسی کلاسیک و کاربرد واقعی، نشان می­دهند که الگوریتم پیشنهادی برای مسائل چالش برانگیز با فضاهای جستجو ناشناخته قابل استفاده است.

رایگان – خرید

قیمت محصول : 0 تومان

تعداد بازدید : 237 بازدید

مشخصات محصول

تاریخ انتشار : 20 مه 2019

دسته بندی :