ترجمه الگوریتم جستجوی گرانشی

در این گزارش، الگوریتم جستجوی گرانشی آورده شده است. این الگوریتم با الهام از قانون گرانش در طبیعت و با استفاده از قوانین گرانش نیوتن نوشته شده است. در این الگوریتم، عاملهای جستجو کننده، مجموعه ای از اجسام ﻣﯽباشند که ﻣﯽتوانند به صورت سیاره­های یک منظومه تصور شوند. منطقه بهینه، مثل یک سیاه­چاله سیاره­ها را به سمت خود ﻣﯽکشد. اطلاعات مربوط به برازندگی هر جسم، در قالب جرم­های گرانشی و اینرسی ذخیره ﻣﯽشوند. تبادل اطلاعات و اثر گذاری اجسام روی یکدیگر تحت نیروی گرانش انجام ﻣﯽپذیرد. در ادامه در بخش دوم الگوریتم جستجوی گرانشی و در بخش سوم نسخه باینری آن اورده شده است.

5000 تومان – خرید

قیمت محصول : 5000 تومان

تعداد بازدید : 137 بازدید

مشخصات محصول

تاریخ انتشار : 17 فوریه 2019

دسته بندی :

نسخه محصول : 1

حجم فایل : 1 مگابایت

فرمت فایل : docx

زبان پیاده سازی : .

فایل راهنما : 14 صفحه

پشتیبانی محصول : .