ترجمه الگوریتم بهینه ساز شیر مورچه (ant lion)

چکیده

این مقاله، یک الگوریتم جدید الهام گرفته از طبیعت به نام بهینه ساز شیر مورچه (ALO) را پیشنهاد می دهد. الگوریتم ALO، نحوه شکار شیر مورچه ها در طبیعت را تقلید می کند. پنج گام اصلی شکار طعمه، یعنی حرکت تصادفی مورچه ها، ساخت تله، به دام انداختن مورچه ها در تله، گرفتن طعمه ها و ساخت مجدد تله ها، پیاده ساده سازی شده اند. الگوریتم پیشنهادی، در سه مرحله ارزیابی شده است. اول، مجموعه ای از ۱۹ تابع ریاضی، برای تست مشخصه های مختلف ALO، به کار گرفته شده است. دوم، سه مسأله مهندسی کلاسیک (طراحی خرپای سه میله ای، طراحی تیر سر آزاد و طراحی توالی چرخ دنده ها)، توسط ALO حل شده اند. در نهایت، شکل های دو پروانه کشتی، به عنوان مسائل واقعی مقید چالش برانگیز، توسط ALO حل شده اند. در دو مرحله تست اول، الگوریتم ALO، با الگوریتم های مختلف موجود در منابع، مقایسه شده است. نتایج توابع تست، ثابت می کنند که الگوریتم پیشنهادی قادر به فراهم کردن نتایجی بسیار رقابتی بر حسب کاوش بهبود یافته، جلوگیری از بهینه های محلی، بهره گیری و هم گرایی می باشد. الگوریتم ALO، طراحی های بهینه خوبی را نیز برای بیشتر مسائل مهندسی کلاسیک به کار رفته فراهم می کند که نشان می دهد، این الگوریتم مزیت هایی در حل مسائل مقید با فضاهای جستجوی مختلف دارد. شکل های بهینه بدست آمده برای پروانه های کشتی، کاربرد الگوریتم پیشنهادی را در حل مسائل واقعی با فضاهای جستجوی نامعلوم نیز نشان می دهند.

10000 تومان – خرید

قیمت محصول : 10000 تومان

تعداد بازدید : 220 بازدید

مشخصات محصول

تاریخ انتشار : 10 آوریل 2019

دسته بندی :

نسخه محصول : 1

حجم فایل : .

فرمت فایل : docx

زبان پیاده سازی : .

فایل راهنما : .

پشتیبانی محصول : .