ترجمه الگوریتم بهینه ساز اسب وحشی wild horse optimizer (WHO)

امروزه طراحی الگوریتم های بهینه سازی برای حل مسائل در زمینه های مختلف علمی بسیار رایج شده است. الگوریتم‌های بهینه‌سازی معمولاً از رفتار طبیعی یک عامل الهام می‌گیرند که می‌تواند انسان، حیوان، گیاه یا یک عامل فیزیکی یا شیمیایی باشد. بسیاری از الگوریتم های ارائه شده در دهه گذشته از رفتار حیوانات الهام گرفته شده اند. در این مقاله یک الگوریتم بهینه ساز جدید به نام بهینه ساز اسب وحشی (WHO) ارائه می کنیم که از رفتار اجتماعی زندگی اسب های وحشی الهام گرفته شده است. اسب ها معمولاً در گروه هایی زندگی می کنند که شامل یک اسب نر و چند مادیان و کره اسب است. اسب ها رفتارهای زیادی از خود نشان می دهند، مانند چرا کردن، تعقیب، تسلط، رهبری و جفت گیری. رفتار جذابی که اسب ها را از سایر حیوانات متمایز می کند، نجابت اسب ها است. رفتار نجابت اسب به گونه ای است که کره اسب ها قبل از رسیدن به سن بلوغ گروه را ترک می کنند و به گروه های دیگر می پیوندند. این خروج برای جلوگیری از جفت گیری پدر با دختر یا خواهر و برادر است. الهام اصلی برای الگوریتم پیشنهادی رفتار نجابت اسب است. الگوریتم پیشنهادی بر روی چندین مجموعه از توابع آزمایشی مانند CEC2017 و CEC2019 آزمایش شد و با روش‌های بهینه‌سازی رایج و جدید مقایسه شد. نتایج نشان داد که الگوریتم پیشنهادی نتایج بسیار رقابتی را در مقایسه با سایر الگوریتم ها ارائه می دهد.

رایگان – خرید

قیمت محصول : 0 تومان

تعداد بازدید : 96 بازدید

مشخصات محصول

تاریخ انتشار : 14 نوامبر 2021

دسته بندی :

نسخه محصول : 1

حجم فایل : #

فرمت فایل : #

زبان پیاده سازی : #

فایل راهنما : #

پشتیبانی محصول : #