ترجمه الگوریتم ازدحام سلپ (SSA)

چکیده
این اثر دو الگوریتم بهینه‌سازی جدید به نام الگوریتم ازدحام سلپ (SSA) و الگوریتم ازدحام سلپ چند هدفه (MSSA)برای حل مسایل بهینه‌سازی تک هدفه و چند هدفه را پیشنهاد می‌کند. الهام اصلی، رفتار ازدحام سلپ هادر هنگام جستجو و گشتن در اقیانوس‌ها می باشد.. این دو الگوریتم بر روی چندین تابع بهینه‌سازی ریاضی برای مشاهده و تایید رفتار موثر آن‌ها در پیدا کردن راه‌حل‌های بهینه برای مسایل بهینه‌سازی مورد آزمایش قرار می‌گیرند. نتایج حاصل از توابع ریاضی نشان می‌دهد که الگوریتم SSA قادر است راه‌حل‌های تصادفی اولیه را به طور موثر بهبود بخشد و به سمت بهینه همگرا شود. نتایج MSSA نشان می‌دهد که این الگوریتم می‌تواند راه‌حل‌های بهینه پارتو با هم‌گرایی و پوشش بالایی تخمین بزند. این مقاله همچنین حل چندین مساله طراحی مهندسی چالش برانگیز و محاسباتی با استفاده از SSA وMSSAبه عنوان مثال طراحی ایرفویل(هواپیما) و طراحی پروانه دریایی را در نظر می‌گیرد. نتایج مطالعات موردی واقعی، محاسن الگوریتم پیشنهادی را در حل مسائل دنیای واقعی با فضاهای جستجوی دشوار و ناشناخته را نشان می‌دهد.

19000 تومان – خرید

قیمت محصول : 19000 تومان

تعداد بازدید : 159 بازدید

مشخصات محصول

تاریخ انتشار : 03 سپتامبر 2019

دسته بندی :

نسخه محصول : 1

حجم فایل : 3.5 مگابایت

فرمت فایل : docx

زبان پیاده سازی : .

فایل راهنما : .

پشتیبانی محصول : .