بهینه ساز کفتار خالدار

در این مقاله یک الگوریتم فرا ابتکاری جدید به نام بهینه ساز کفتار خالدار (SHO) با الهام از رفتار کفتارهای خالدار ارائه شده است
مفهوم اصلی پشت این الگوریتم، رابطه اجتماعی است. یعنی کفتار های لکه دارو رفتار جمعی آن‌ها. سه مرحله اساسی SHO
درحال جستجو برای طعمه ، محاصره کردن و حمله به طعمه است و هر سه از نظر ریاضی مدل سازی و اجرا می شوند.
الگوریتم پیشنهادی با هشت الگوریتم فرا ابتکاری فوق پیشرفته در ۲۹ عملکرد آزمایشی شناخته‌شده اخیرامقایسه شده است.
هم‌گرایی و پیچیدگی محاسباتی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
الگوریتم پیشنهادی برای نشان دادن کاربرد آنها برای پنج محدودیت در زندگی واقعی و یک مسئله مهندسی نامحدود اعمال شده است
نتایج تجربی نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم های فرا ابتکاری رقابتی دیگر دارد.

49000 تومان – خرید

قیمت محصول : 49000 تومان

تعداد بازدید : 59 بازدید

مشخصات محصول

تاریخ انتشار : 30 جولای 2021

دسته بندی :