الگوریتم بهینه سازی کبک sspco

چکیده
طبیعت منبع اصلی الهام بخش برای حل مشکلات دشوار و پیچیده در علم است. حل مسائل مبتنی بر طبیعت همیشه یک راه حل بهینه (یا محلی یا جهانی) برای هر مشکلی ارائه می دهد؛ بنابراین بعضی اوقات به عنوان حل کننده مسائل جعبه سیاه مطرح می شود. الگوریتم های فرا ابتکاری که از طبیعت الهام می گیرند (از طریق تقلید از طبیعت) روش جدیدی برای حل مسائل بهینه سازی باز کرده اند. در دهه های گذشته، تلاش های پژوهشی متعددی در این حوزه خاص متمرکز شده است. در این مقاله، یک الگوریتم بهینه سازی با الهام از طبیعت معرفی شده است که از رفتار جوجه های یک نوع پرنده ای به نام کبک سی سی است، مدل شده است. الگوریتم را SSPCO نام گذاری کردیم. الگوریتم بهینه سازی SSPCO الگوریتمی مشابه الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) است که معادله حرکت و سرعت متغیرها از رفتار این نوع پرنده مدل سازی می شوند. شبیه سازی الگوریتم توسط نرم افزار MATLAB انجام شد و نتایج حاصل با ۶ الگوریتم شناخته شده اصلی و ۸ پیشرفته با ۱۴ تابع پیوسته بدون محدودیت مقایسه شد. نتایج نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی یک الگوریتم کارآمد نسبت به دیگران است.

15000 تومان – خرید

قیمت محصول : 15000 تومان

تعداد بازدید : 106 بازدید

مشخصات محصول

تاریخ انتشار : 08 آوریل 2019

دسته بندی :

نسخه محصول : 1

حجم فایل : 2 مگابایت

فرمت فایل : docx

زبان پیاده سازی : .

فایل راهنما : .

پشتیبانی محصول : .